DETERMINUJE ŤA Minulosť, alebo Budúcnosť?

To, čo si zažil/a, alebo to KÝM SA CHCEŠ STAŤ? Mylné je si myslieť, že našu osobnosť automaticky determinuje naša minulosť. Väčšina ľudí v tom nastavení ale žije. Naša osobnosť sa v čase mení. Mení sa v závislosti od prostredia, aj vďaka našim rozhodnutiam. Najčastejšie si to človek ani neuvedomuje. Pokiaľ však áno, tak tú zmenu vieme SMEROVAŤ tam, kam chceme prísť!!! A to je výborné! Počuli ste už niekoho hovoriť “no veď to som celý ja” - mysliac na zažité veci z minulosti?


“To mi ide a toto mi nejde”
“V tomto som dobrý a v tomto nie” 
“Toto je pre mňa a toto nie” 
…a ďalších príkladov je veľa...
Problém je, keď si myslíme, že “sa to všetko stalo mne” Brzdí to náš RAST, dáva nám to limity a znižuje našu SEBAHODNOTU! Pokiaľ sme však nastavení tak že “sa to stalo PRE MŇA”, posúvame sa do polohy učenia a RASTU! 
VÝZNAM, ktorý minulým skutočnostiam dávame, je rozhodujúci pre našu budúcnosť!

Vyhodnotili ste niečo z Vašej minulosti po čase inak? Ak áno, tak to dokazuje, že sa v čase meníme
VÝZNAM rozhoduje! ...a ten prisudzujeme MY! 
A to je dobrá správa!