RÉTORIKA - umenie prejavu

Rétorika je súčasťou komunikácie ako celku. Komunikácia je náš dar a zároveň je našim nástrojom, ktorý sme dostali pri narodení. Je nástrojom VPLYVU! Všetci ju používame, no málo z nás ju využíva. Využíva v prospech seba a v prospech druhých. Využívaním komunikácie vedome ako nášho nástroja na dosahovanie svojich cieľov rastie naša osobnosť, vplyv, aj výsledky. Naša osobnosť a vplyv lídra. Lídra v živote, aj v biznise. Vo vedení seba a vo vedení druhých.

Mojim cieľom je pozdvihnúť úroveň komunikácie na vedomú zručnosť a možno až na umenie!

Umenie vedomého vplyvu!

K tomu, aby naša RÉTORIKA bola atraktívna, silná a pôsobivá, je treba aby bola v integrite s našou osobnosťou a celkovou úrovňou našej komunikácie.

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás...

Meno *

E-mail *

Telefón *

Poznámky