Adaptabilita na nový normál

Máme tu novú generáciu.

Je tu generácia mladých ľudí, ktorí vyrastali s mobilom v ruke. Čo to vlastne znamená? To ako sa ľudia učili v minulosti, akou rýchlosťou naberali nové informácie a ako komunikovali, je dnes iné. Mladí ľudia sa lepšie naučili anglicky z YouTube, ako v škole. Vyrastali v dobe “vygoogli si”! A komunikácia? Oveľa radšej si s Vami vlastné názory povymieňajú cez sociálne siete a písanou formou, ako osobne. Sme my, ako spoločnosť pripravená poskytnúť týmto ľuďom správne zázemie pre ich ďalší vývoj? Sme my, ako firma pripravená byť atraktívnym zamestnávateľom pre nich? Toto sú dnes otázky, na ktoré je potrebné hľadať odpovede, pretože Adaptabilita je dnes vlastnosťou kľúčovou, ktorou sa musíme vyzbrojiť!