O mne

Narodil som sa v roku 1975. Mama pracovala ako učiteľka a otec bol knihviazač. Rodičia ma celý život viedli k vzdelaniu a k vysokoškolskému titulu, aby som mal v živote slušné uplatnenie. Dávali mi všetko, čo mohli a podporovali ma celý život v mojich rozhodnutiach, za čo som im veľmi vďačný. To, čo ma poháňalo celý život, však bola obrovská túžba stať sa výnimočným, úspešným a pomáhať druhým.

Po dokončení univerzity som sa zamestnal a mal som možnosť pracovať pri ľuďoch, ktorí mi boli vzorom v prístupe k práci. Tu sa vo mne začala prebúdzať túžba získať v živote viac tým, že dám viac zo seba. Začal som chápať to, že každý môžeme v živote dosahovať svoje ciele a sny, žiť v blahobyte, ale musíme na sebe pracovať viac ako ostatní a priniesť hodnotu na trh.

Od svojich 13. rokov som sa začal aktívne a úspešne venovať športu a táto chuť mi ostala dodnes, keď sa aj dnes aktívne venujem viacerým športovým aktivitám. Od roku 1995 sa venujem bojovým umeniam a som držitelom majstrovských stupňov v tradičnom AIKIDO. Mám dve krásne a milované deti, ktoré vediem k tomu, aby premýšľali nekonformne, verili si a robili to, čo ich baví. Aby študovali a získali návyk v sebavzdelávaní, pretože im to pomôže žiť naplnený život vďaka tomu, že nájdu samých seba.

“Máš v sebe oveľa viac, než si myslíš a to, čo si myslíš, je len 10% toho, na čo v skutočnosti máš!”
Alexander Mikovič

Osobnostný rast charakterizuje posledných 20 rokov môjho života. Od roku 2002 som sa vydal vlastnou cestou v podnikaní a v sebarozvoji. Po absolvovaní množstva školení doma, aj v zahraničí, po nespočetných rozhovoroch a spoznávaní myšlienkových pochodov mnohých úspešných a bohatých ľudí a po prečítaní stoviek kníh o úspechu som mal možnosť v praxi vyskúšať metódy, ktoré som študoval. Do reálneho života som taktiež úspešne aplikoval aj stratégie vedenia ľudí, ktoré som získal hodinami štúdia o obchode a leadershipe a po 20 ročnej efektívnej práci v obchode a „v teréne“. Tým som sa stal pre ľudí inšpiráciou v napĺňaní ich ideálov a životných vízií. Budoval som a viedol mnohotisícové tímy na Slovensku, aj v zahraničí.

Verím v to, že každý človek má ohromný potenciál, ktorý je z veľkej časti nevyužitý a že každý z nás máme sny a vízie. Verím v dobro a verím, že s obrovskou dávkou pokory, sebadisciplíny, viery, vytrvalosti a ochoty pracovať na sebe sme schopní dosiahnuť aj zdanlivo nemožné méty vo svojich životoch. Verím, že si máme pomáhať a odovzdávať ďalej to, v čom sme nejlepší a tým obohacovať životy iných.