Akú KULTÚRU v sebe nosíš?

Vieme, že vplyv okolia je veľmi silný a formujúci. Väčšinou sa vždy rozoberá to, akým spôsobom sme ovplyvňovaní my. Skúsme sa však zamyslieť nad tým, ako MY ovplyvňujeme naše okolie! Tento uhoľ pohľadu je veľmi silno o uvedomení si vlastnej ZODPOVEDNOSTI o NAŠOM VPLYVE smerom von! Aké znaky našej OSOBNEJ KULTÚRY prenášame na naše deti, partnerov, rodinu a priateľov? Čím ovplyvňujeme dnes a aký to bude mať DOPAD na zajtrajšok? Máme VÄČŠIU moc, než si uvedomujeme! Vieme MENIŤ našim vplyvom!

Aká je naša osobnostná sila, naša integrita? Akú silnú máme našu vlastnú ENERGIU? Čo je to, čo do spoločnosti prinášame? Aké a na akej úrovni sú naše ŠTANDARDY, aký je náš NORMÁL? Čo je to, čo si z nás druhí berú?  Akou OSOBNOU KULTÚROU obohacuješ svet TY?