Evolúcia MYSLE!

Mnohí z nás ešte neprepli v mentalite a nezaregistrovali podstatné zmeny v evolúcii myslenia a potrebe nového prístupu k biznisu a ľuďom ďalšej generácie. Tak, ako sa mení svet biznisu, odvetví a podnikateľských modelov, sa mení a transformuje taktiež poloha zamestnania a zamestnanca! Je všeobecne známe, že 70-80% tržieb vo firmách generuje len 20-30% zamestnancov a naopak. Otázkou je, čo bude s tou veľkou skupinou ľudí, ktorí nemajú mentalitu potrebnú pre 21.storočie? Sú tu však ďalšie faktory, ktoré budú ovplyvňovať a formovať pracovné prostredie a celkovú ekonomiku. Je tu generačná obmena vo vedení malých a stredných firiem a je tu generácia mladých ľudí narodených na prelome tisícročí...sú to všetko formovače, ktoré ovplyvňujú už dnešok!

Ako sme na to dnes pripravení? Okrem príležitosti, ktorú ľuďom v rámci akadémie prinášam je aj intenzívne vzdelávanie majiteľov a zamestnancov na potreby doby súčasnej a budúcej! Je dnes kľúčové meniť mentalitu a rétoriku! Namiesto pasívneho čakania kedy sa naše životy dostanú do “normálu” odporúčam prehodnocovať a vyhodnocovať zmysel našich doterajších postojov, prístupov a aktivít! Nastavme sa na nový “normál”! Je tu dnes nová potreba - potreba ZMENY MYSLE!