Princíp SPRÁVNYCH OTÁZOK!

“Ľudia vidia veci také aké sú a pýtajú sa PREČO?” Sú však aj takí, ktorí vidia veci, ktoré ešte nie sú a pýtajú sa, PREČO NIE?“

Princíp SPRÁVNYCH OTÁZOK!

Otázky vytvárajú odpovede. Náš mozog je veľmi plastický a vyvíja sa, pokiaľ s ním pracujeme. Nie je nemenný. Nemenné sú iba naše zvyky, pokiaľ sa tak rozhodneme. Buď sme v našich životoch “Následkom”, alebo “Príčinou”, alebo aj inak…Obeťou/Tvorcom. Začína to otázkami, aké si kladieme. Slabými otázkami sme Obeťou situácií a okolností a silnými otázkami naopak Tvorcami našej reality. Naše zvyky nás ovládajú. To je pravda. Ale my ovládame vznik našich zvykov. Zodpovední za zvyky, ktoré nás formujú, sme my! Máme tú moc a silu! Boli sme stvorení tvoriť a víťaziť!

Aké otázky kladieme, také odpovede nájdeme. Kladením správnych otázok sa stávaš silnejším a slobodnejším. Sila a sloboda je atraktívnejšia. Priťahuje ľudí!Dokážeš okolo seba vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia budú cítiť lepšie a silnejšie. A keď sa tak budú cítiť, budú chcieť byť pri Tebe. A keď budú chcieť byť pri Tebe, budeš silnejší. Staň sa lídrom v živote a ľudia Ťa budú následovať. A vytvoríte veľké a významné veci! Začína to však princípmi!...a aj kladením správnych otázok!