Princíp UPRATANOSTI

UPRATANOSŤ je ďalší princíp, ktorý prispieva k úspešnej ceste životom! Mnoho ľudí chce uspieť, no nemajú upratané vo svojom živote. A keď nemajú upratané “doma” nepúšťa ich to ďalej. Ak však upratené máme, vieme ísť presne, rýchlo a správne! Upratané:

  • VZŤAHY!
  • PROSTREDIE!
  • AKTIVITY!
  • FOKUS!

VZŤAHY s partnerom/partnerkou. Buď máme podporu a porozumenie, alebo napätie a nesúhlas! Vplýva to nielen na vzťah samotný, ale na všetky ostatné stránky nášho života.

PROSTREDIE nás veľmi silno ovplyvňuje a formuje. Viac, ako si často pripúšťame! Vytvárajme si to naše citlivo a vedome! Jednak prostredie, kde trávime náš čas a taktiež ľudí, ktorí sú v našej blízkosti!

AKTIVITY, ktorým sa venujeme majú sledovať naše priority! Priority však nielen v práci a biznise, ale vo všetkých oblastiach, na ktorých nám záleží!

FOKUS by mal byť zameraný v prvom kroku na upratanie všetkých vyššie menovaných parametrov a následne na aktivity, ktoré napĺňajú náš zámer! Všetko ostatné je mimo našej efektívnosti!