Princíp ZODPOVEDNOSTI!

Zodpovední za naše životy sme my. Vždy to tak bolo. Vzorce z minulých čias nás nasmerovali odovzdať zodpovednosť za naše životy iným a mnohí z nás si to ani nevšimli. Vládam, učiteľom, systému a to všetko spôsobilo, že aj keď chceme, nemáme istotu. ISTOTA je to, po čom všetci v hĺbke túžime. My ľudia sa k tomu snažíme dostať dvomi spôsobmi. Jeden je rizikový a ten druhý správny. Paradoxne si väčšina myslí naopak. Snažíš sa o ISTOTU v zóne mimo Tvojej kontroly, alebo V ZÓNE SVOJEJ KONTROLY?

Upresním. Keď sa príliš spoliehaš na svojho zamestnávateľa, že sa postará o Tvoju budúcnosť, žiješ mimo svojej zóny kontroly a žiješ v RIZIKU. Pokiaľ sa spoliehaš na seba a na zvyšovanie svojich kvalít a hodnoty, vytváranie si aktív za účelom získania istoty, funguješ v zóne svojej kontroly. 80-85% ľudí beží v zóne mimo svojej kontroly. Vo výsledku sú mimo istoty. Pre mňa sa stalo rizikom spoliehať sa na staré vzorce a smerujem ľudí k lepším modelom, kde vieme vytvárať aktíva a byť ďaleko viac slobodní! MY sme ZODPOVEDNÍ za naše rozhodnutia, ale SME zodpovední aj za naše NErozhodnutia! Keď hľadáš istotu, nehľadaj ju v starom systéme, nájdeš ju v sebe! V odvahe!