Rast a rozvoj je dnes kľúčom

Dnes ešte veľa firiem nenasmerovalo svoju pozornosť na zamestnanca, ako základnú jednotku každého tímu. Ďalej absentuje budovanie kvalitných lídrov, ktorí dokážu budovať kvalitné prostredie a nastavujú vznik a funkčnosť výnimočnej kultúry. Pretože kultúra a prostredie je to, čo má charakterizovať značku a vytvárať charakter firmy. Následne vieme očakávať výsledky a „čísla“!

Prišla doba, keď okrem kultúry a správnych ľudí na palube sa treba starať o neustály rast svojich ľudí, pretože kompetentnosť je to, čo bude odlišovať výnimočných od priemerných.

Posledných 20 rokov môjho života som venoval budovaniu firiem, tímov a lídrov na rôznych úrovniach, čoho výsledkom sú tisíce kvalitných jednotlivcov a množstvo firiem, ktoré sme dokázali postaviť na nových základoch.

Pretváral som myslenie majiteľov firiem k novým víziám a k podstatným prioritám, kde sme nahradili každodenné naháňanie sa na vytvorenie systému. Zavádzal som kultúru náročnosti a kultúru, ktorá je orientovaná na rast a výsledky. Ovplyvnil som myslenie mnohých manažérov a lídrov k novému uhľu pohľadu na vodcovstvo.