Rovnica nášho života

“Rovnica nášho života”, ktorým každý z nás prechádzame. Väčšina nevedome a iba málo z nás vedome. Preto sa často stáva, že destinácia, v ktorej končíme, nie je vôbec tá, kde sme sa chceli ocitnúť. Chyba nie je v ľudoch naokolo, v systéme, politike, nie je lokalizovaná mimo nás, ale v nás. Nesťažujme sa, nepoukazujme, nekritizujme, pozrime sa na svoje “JA”! Naša identita je kľúčom.

Kým sme dnes? Odkiaľ ideme a kam máme namierené? “Keď sedíš vo vlaku do Košíc, dorazíš do Košíc a nie do Paríža”! Potrebuješ mať “lístok s presnou destináciou!” Nerozčuluj sa, to Ti nepomôže. A takto vyzerá život väčšiny ľudí. Žijú život niekoho iného a jedného dňa sa čudujú, kde to vlastne sú…?! Začnime počúvať SVOJE pocity a používať SVOJ rozum! NEKONZUMUJME pasívne iba to, čo nám je dávané! Väčšina žije život bez používania vlastnej hlavy! “Len robia pohyby, ale nežijú” Práca, biznis, šport a sebarozvoj sú prostriedkom pochopenia toho,

  • Odkiaľ ideme!
  • Kto sme dnes!
  • Kým sa chceme stať!

Kde sa nachádzaš Ty dnes? Máš určenú svoju “destináciu” Tvojho nového a kvalitnejšieho “JA”?

  • Naše Ciele utvárajú našu Identitu!
  • Naša Identita utvára naše Činy!
  • Naše Činy utvárajú to KÝM SME!
  • A to, KÝM SME, utvára celý náš život!