Som nadšencom biznisu a mám rád ľudí.

Som nadšencom biznisu a mám rád ľudí. Teší ma, keď ich vidím napredovať a osobnostne rásť. Posledných 20 rokov v odvetví, ktoré je síce menej populárne, ako iné klasickejšie modely, som sa naučil veľmi veľa. Veľa o sebe a o ľudskom uvažovaní, postojoch k životu, o prístupe k práci a celkovo o kvalitách nás, ľudí. Žijeme vo svete mnohých paradoxov.

Ľudia sú v podstate dobrí a chcú pomáhať. Na strane druhej však dokážu ubližovať sami sebe. Majú ohromný potenciál, ale využívajú ho minimálne. Majú vysoké očakávania, ale nízku sebahodnotu. Veria viac iným, než v seba! Uspeli by viac, no uvažujú v malom. Hovoria o druhých, ale o sebe toho vedia veľmi málo.

Môj zámer v rámci akadémie je povýšiť Network biznis na patričnú úroveň a dať mu parametre profesionality. Aby všetci tí, ktorí sa cítia byť a žiť v neistote, sa mohli naštartovať inde a inak. Žijeme dnes veľmi prudkú dobu celospoločenských a ekonomických zmien. A aj preto chcem dopriať mnohým ďalším ľuďom ISTOTU. Istotu v naplňovaní svojho potenciálu tak ako ešte nikdy predtým, čím si navýšia svoju trhovú hodnotu a istotu vďaka odvetviu, ktoré môže byť alternatívou aj v týchto neistých časoch!