Zámer, ktorý Akadémiou sledujem je budovanie LÍDROV!

Zámer, ktorý Akadémiou sledujem je budovanie LÍDROV! Kvalitatívne parametre, ktoré sú kľúčové z pohľadu úspešného Networkera sú:

  • zručnosti
  • stratégia
  • duplikácia
  • leadership
  • mindset

Sú to hlavné kvalitatívne oblasti, ktoré odlišujú “turistu” v tomto odvetví, amatéra, alebo profesionála! A preto je mojim cieľom poskytnúť ľuďom špičkové vzdelanie práve v týchto oblastiach! Aj keď tento priemysel dokáže generovať dodatočný príjem popri zamestnaní, dokáže taktiež generovať atraktívny hlavný príjem a taktiež príjem reziduálny. Na to sa však človek potrebuje NASTAVIŤ!