Nasmerovanie ľudí k zmysluplnej životnej ceste

Moje snahy vždy slúžili k maximálnemu nasmerovaniu ľudí k zmysluplnej životnej ceste. Aj keď tá cesta nepovedie cez Network biznis, hlavne aby išla zmysluplným smerom vôbec!

Stretávam mnoho ľudí trochu blúdiacich životom. Sú to tak zamestnanci ako aj podnikatelia. Je to ešte normálne, pretože žijeme vo svete, kde stále vládnu všebecne zaužívané normy a dogmy. Celý systém vzdelávania a snaha sa porovnávať a byť lepší, krajší, bohatší, ako sused, stále vyhovovať požiadavkám iných, sú silné smerovače. A v neposlednom rade k nezdravému systému, ktorý tu je z čias minulých a degraduje jedinečnosť a veľkosť človeka a jeho túžbu byť iný. Je ťažké v tomto svete silných mediálnych a marketingových záujmov nájsť seba. Nájsť seba, ako výnimočnú bytosť. Uveriť v seba a svoj potenciál a byť dostatočne zdravo sebavedomým.

Spoločnosť sa vyvíja a to je pozitívne! Ja však tomu chcem pomôcť tým, že otváram ľuďom oči už dve dekády. Ľudia sa buď spoja so mnou v biznise, alebo idú cestou vlastnou, ale už inak nastavení. A to je zmyslom Akadémie. Byť prínosom a urýchlovať! Vychovávať LÍDROV v prvom rade pre človeka samotného a následne pre spoločnosť, kde žijú naše deti.