Princíp NÁVYKOV!

Chceli by sme mať parádne výsledky a rýchlo. Ideálne včera!:-) Aké však máme NÁVYKY? Systém návykov a práca s nimi je jeden z princípov víťazov. Všetko, čo si v živote vytvárame prechádza cez parameter času. Čas nám zosiluje výsledky našich NÁVYKOV. Návyk môže byť vedomý, alebo nevedomý. Stanovovať si ciele je dôležité, no sústrediť sa potrebujeme na PROCES! Na proces zmeny našej identity v identitu človeka, ktorým sa chceme stať! Naše NÁVYKY vytvárajú systém, v ktorom aktivity vytvárajú proces. Systém našich NÁVYKOV vytvára Proces prechádzajúci v ČASE.

Človek s víťaznou mentalitou si uvedomuje, že činnosti, ktoré vykonáva podliehajú návykom. Návyk je opakovaný model, akým určitú činnosť vykonávame. To, čo začneme dnes, môže mať obrovský úspech v budúcnosti. Vzdanie sa nastáva vtedy, keď výsledky nevidíme HNEĎ! Ľudia často preceňujú to, čo dosiahnu za krátky čas a podceňujú to, čo môžu dosiahnuť v dlhodobom horizonte! Malé kroky dnes, zajtra a každý deň prinášajú VEĽKÝ výsledok v čase!!! Naše vedome vybraté NÁVYKY nás smerujú k dosiahnutiu nášho kvalitnejšieho JA a tým k dosiahnutiu VÝSLEDKOV, ktoré chceme!