V živote by sme si mali vedieť zodpovedať 3 základné otázky.

V živote by sme si mali vedieť zodpovedať 3 základné otázky. Samozrejme iba v prípade, pokiaľ chceme mať úspech a žiť zmysluplný život. Zisťujem, že to pre mnohých nie je ľahké. V rýchlom tempe, v ktorom žijeme a pod ťarchou silných vplyvov sa tieto otázky často dostávajú mimo náš fokus! Nie je to však správne, pretože čas, ktorý v živote kráčame nevedome a nezmyselným smerom, nám nikto nevráti. Sú to otázky, ktoré pravideľne kladiem.

  • ODKIAĽ IDEŠ?
  • KTO SI DNES?
  • KÝM SA CHCEŠ STAŤ?

Prečo to robím? Aby som zistil, či kráčajú životom VEDOME, alebo nevedome. Keď chceš v živote niečo dosiahnuť, čo je nad rámec priemeru, potrebuješ vedieť KTO SI! Pokiaľ to nevieš TY, ako to môžu vedieť ostatní? A pokiaľ to nevieš TY, stávaš sa iba zmiešaninou predstáv iných. Vždy je rozhodujúce AKO SA VIDÍŠ TY! Má to v sebe ohromnú silu!

Pokiaľ nebudeme tým, kým chceme byť MY a budeme sa snažiť byť tým, koho z nás chcú mať DRUHÍ, tak mrháme svojim životom! Nebuď tým, koho z Teba chcú mať tí druhí!!! Je to jednoduché, no nie ľahké. Nie ľahké preto, lebo na tej ceste byť sám sebou možno mnohých stratíš. Jednoduché je to však preto, lebo je to predsa Tvoj život a zmysel to musí dávať v prvom rade Tebe!