LEADER MAKER

LEADER MAKER je projekt prenastavenia sa na Lídra. Prenastavenie starých a nefunkčných vzorcov myslenia a konania na nové. Na zmysluplné, funkčné a rastové!

Za 23 rokov mojej praxe pri zámernom rozvoji seba a rozvoji ľudí som zistil mnohé detaily a faktory, ktoré majú silný a formujúci vplyv na naše životy. Väčšinou nie správne.

Mnohí nežijú zrovna šťastne a ani úspešne. A mňa to mrzí, pretože život je krásny a prináša príležitosti na rast!

Mojim cieľom týmto ročným mentoringovým programom je priniesť človeka do bodu pochopenia jeho súčasnej pozície v živote, uvedomenia si toho KTO vlastne JE, ODKIAĽ IDE a KAM MÁ NAMIERENÉ! Ide o prenastavenie človeka do polohy svojho stredu a do polohy svojej sily! Žiť a konať podľa nových vzorcov a návykov!

Vybudovať silnú osobnosť, ktorá vie KÝM JE a ČO CHCE.

Cieľom je vybudovať Lídra!

Lídra pre svoj život a Lídra ako vzor pre druhých!

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás...

Meno *

E-mail *

Telefón *

Poznámky